Så kommer Norrbyskolan se ut

Nu är Västanfors klara med sin del i projektet att dubbla Norrbyskolans elevkapacitet. Stålstommen, bjälklaget, trapphuset och trappor är på plats till skolhuset som har en total yta på 5500 kvadratmeter. På byggherren Futurums hemsida finns det en skiss över hur skolan kommer se ut när alla delar är på plats.

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239.

2017-03-16NorrbyskolanKalmbäck04Rw
Norrbyskolans nya lokaler, trapphusen skymtas i mitten och längst bort. Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.
2017-03-16NorrbyskolanKalmbäckRw
Till Gymnastikhallen stod Västanfors för tätt hus och hallen har samma färgsättning som skolan kommer ha. Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.

 

 

Norrbyskolans stålstomme på gång

Bakom Norrbyskolans nya gymnastikhall har Västanfors startat med del två i projektet, skolhuset. En efterlängtad byggnad som kommer dubbla Norrbyskolans kapacitet, 300 elever beräknas få plats i de nya lokalerna. Förra veckan har delar av stålstommen monterats liksom betongen till trapphus ett av två.

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239

 2017-02-02NorrbyskolanKalmbäck02Rw
Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.
2017-02-02NorrbyskolanKalmbäck04Rw
Ett av två trapphus Västanfors ska monter. Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.2017-02-02Kalmbäck03Rw
Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.

Vit gymnastikhall i Örebro

”Med gymnastikhallen är vi i det närmaste klara. När tätskiktet på taket är klart ska vi montera beslag, rännor och rör”, säger förstemontör Ulf Kalmbäck.
Sedan slutet av november har Västanfors varit på plats i Örebro för att bygga ut Norrbyskolan till dubbel kapacitet och montera en ny gymnastikhall.
Nästa tisdag levereras stålet till skolhuset. Byggnaden ska rymma tio skolklasser, administration, fritidsverksamhet, bibliotek och elevhälsa. Västanfors står för stålstommen och bjälklag.

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239.


2017-01-17NorrbyskolanKalmbäck03RwTill högdelen har Västanfors monterat stålstommen, taket, betongsocklarna och väggarna- till lågdelen stålet. Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.
2017-01-17NorrbyskolanKalmbäck02Rw
När tätskiktet är klart börjar hängrännor, rör och beslag monteras. Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.

 

Västanfors bygger skolhus

Örebro kommun storsatsar på Norrbyskolan som byggs ut till dubbel kapacitet. Både den nya gymnastikhallen och skoldelen kommer ha stålstomme från Västanfors. I veckan började Ulf Kalmbäck med montörer att montera pelare till gymnastikhallen.
”Till högdelen står vi för stomme, tak, väggar och betongsocklar och lågdelen monterar vi stålet”, säger Ulf Kalmbäck.
Vecka fem beräknas gymnastikhallen vara klar. Västanfors övergår då till skoldelen och montering av stålstommen och bjälklag. Skolhuset kommer rymma tio skolklasser, administration, fritidsverksamhet, bibliotek och elevhälsa.

 

Projektledare; Janne Larsson och Patrik N Carlisle.
Konstruktör; Emma Hulander Ziegenhagen och Joakim Ryyti.
Förstemontör; Ulf Kalmbäck.
Uppdragsgivare; Bygg Tema Örebro.

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239.

2016-11-24norrbyskolankalmba%cc%88ckrw02Ny gymnastikhall på gång vid Norrbyskolan. Den befintliga hallen planeras bli skolkök med matsal. Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.