Travershall i bilder

En dryg månad återstår innan överbyggnaden med traverser till Thomas Betongs nya stålhall i Heby är färdig. Sedan senaste uppdateringen har takplåt och stora delar av väggpanelerna monterats, här kommer foton från montageplatsen tagna i onsdags förra veckan.

 

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239

 

Viab_Thomas_Bet_Heby_JEQ_2218Rwr600Foto; Västanfors Stålbyggnader.Viab_Thomas_Bet_Heby_JEQ_2220Rwr600Foto; Västanfors Stålbyggnader.
Viab_Thomas_Bet_Heby_JEQ_2224RRwr600Foto; Västanfors Stålbyggnader.Viab_Thomas_Bet_Heby_JEQ_2230Rwr600Foto; Västanfors Stålbyggnader.

Stålet monterat i Heby

Hela stålstommen till Thomas Betongs nya travershall blev klar i början av veckan. Bakom stålet skymtar företagets befintliga anläggning, att bygga ut den är ett led i att öka produktionen av platsgjutna betongstommar till lägenhetsbyggen i bland annat Stockholmsområdet.

 

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239

2017-04-11ThomasBetongRyyti02Rw
Travershallen byggs i anslutning till Thomas Betongs befintliga anläggning. Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.
2017-04-11ThomasBetongRyytiRw
Utsikt från den högre delen av stålstommen, se föregående inlägg. Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

Halva stålstommen rest

Tredje monteringsveckan i Heby för Keimo Ryyti med montörer. Högdelen till stålstommen är rest, nu jobbar Västanfors med den lägre delen till Thomas Betongs nya betongfabrik. Under hösten beräknas anläggningen tas i bruk.

 

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239

2017-03-28TomasBetongRyytiRw
Stålhallen är en del i Thomas Betongs satsning på platsbyggda betongstommar till lägenhetshus. Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

Ny travershall åt Thomas Betong

Om ett par veckor startar Västanfors monteringen av ytterligare en travershall åt Thomas Betong.
”Stålhallen byggs för tillverkning av plattbärlag och skalväggar”, säger projektets konstruktör Peter Andersson.
Nybyggnationen är ett led i att möta den höga efterfrågan på bostäder i Stockholms- och Mälardalsregionen. Komponenterna som kommer tillverkas i travershallen ingår i Thomas Betongs unika system med platsgjutna stommar för bland annat lägenheter. Systemet minskar Co2 avtrycket och genom att bygga travershallen i Heby, Uppsala, minskar utsläppen ytterligare genom korta transportsträckor.Läs mer om projektet i Uppsala Nya Tidning här.

Robothallen Västanfors senaste projekt åt Thomas Betong.

Projektledare: Janne Larsson
Konstruktör: Peter Andersson
Montagechef: Tony Haapala
Arbetsledare: Keimo Ryyti
Beställare: Thomas Betong AB

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239

 

2017-02-28ThomasBetongAnderssonRw
Västanfors står för en komplett överbyggnad med traverser, stålhallen byggs intill Thomas Betongs befintliga anläggning i Heby. Konstruktion; Peter Andersson, Västanfors Stålbyggnader.