Så kommer Norrbyskolan se ut

Nu är Västanfors klara med sin del i projektet att dubbla Norrbyskolans elevkapacitet. Stålstommen, bjälklaget, trapphuset och trappor är på plats till skolhuset som har en total yta på 5500 kvadratmeter. På byggherren Futurums hemsida finns det en skiss över hur skolan kommer se ut när alla delar är på plats.

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239.

2017-03-16NorrbyskolanKalmbäck04Rw
Norrbyskolans nya lokaler, trapphusen skymtas i mitten och längst bort. Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.
2017-03-16NorrbyskolanKalmbäckRw
Till Gymnastikhallen stod Västanfors för tätt hus och hallen har samma färgsättning som skolan kommer ha. Foto; Ulf Kalmbäck, Västanfors Stålbyggnader.