Väggmontering i Gränby

I Uppsala jobbar Västanfors med väggmontage till hus 11 i Gränbystadens handelsområde.

2017-12-08Gränby11Ryyti03
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.
2017-12-08Gränby11Ryyti05
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.
2017-12-08Gränby11Ryyti02
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.
2017-12-05Gränby11Ryyti
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

 

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239

Mycket nytt i Gränby

2017-11-08Gränby11RyytiRw
F
oto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

Sedan senaste uppdateringen har det hänt mycket i Uppsala. Till affärslokalen i Gränbystadens handelsområde har hela stålstommen rests samt att bjälklag och takplåt monterats.

2017-11-08Gränby11Ryyti04Rw
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.
2017-11-08Gränby11Ryyti02Rw
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

 

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239

Halva stålstommen rest i Gränby

2017-10-19Gränby11RyytiRw
Hus 11, Gränbystadens handelsområde. Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader. 

Efter fjärde montageveckan i Uppsala är halva stålstommen uppe till hus 11 i Gränbystadens handelsområde. Affärslokalen byggs i två plan om totalt 13 000 kvadratmeter.
”Det går enligt plan. På måndag börjar vi med hdf- montering samtidigt som andra delen av stålstommen ska monteras”, säger montageledare Keimo Ryyti.

2017-10-19Gränby11Ryyti02Rw
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

 

2017-09-10Gränby11ForsbergRw
Bild från konstruktionen, av Erik Forsberg, Västanfors Stålbyggnader.

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239

Ny affärslokal i Gränbystaden

På uppdrag av Fastec Sverige AB startar Västanfors vecka 39 monteringen av ytterligare en affärslokal i Norra Gränbystaden, granne med Arken Zoo och ÖoB som öppnade i våras. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har planer för totalt 50 000 kvadratmeter handel i området.
”Hus 11 byggs i två plan, totalt 13 000 kvadratmeter plus skärmtak på 740 kvadratmeter”, säger projektets konstruktör Erik Forsberg.
Västanfors står för stålstomme inklusive samverkansbalkar för HDF-bjälklag, fackverk och primärer, HDF-bjälklag, betongsocklar, takplåt och väggelement.

Projektledare: Patrik Nord Carlisle
Konstruktör: Erik Forsberg
Montageledare: Kimmo Ryyti

Arbetsledare; Keimo Ryyti
Beställare: Fastec Sverige AB
Slutkund; Atrium Ljungberg

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239.

2017-09-10Gränby11ForsbergRw
Hus 11 byggs i två plan om totalt 13 000 kvadratmeter plus skärmtak. Konstruktion; Erik Forsberg, Västanfors Stålbyggnader.