Takplåtsläggning till Ica Supermarket

”Just nu är takplåtsläggningen i full gång. Nästa vecka monterar vi betongsocklar från PreBetong i Motala”, säger montageledare Kim Andreasson.
På uppdrag av Fastec konstruerar, levererar och monterar Västanfors en affärslokal i Gustavslund där Ica Supermarket ska etablera sig.

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239.

2016-03-06IcaGustavslundAndreassonRw
Delar av takplåten på plats. Foto; Kim Andreasson, Västanfors Stålbyggnader.