Mycket nytt i Gränby

2017-11-08Gränby11RyytiRw
F
oto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

Sedan senaste uppdateringen har det hänt mycket i Uppsala. Till affärslokalen i Gränbystadens handelsområde har hela stålstommen rests samt att bjälklag och takplåt monterats.

2017-11-08Gränby11Ryyti04Rw
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.
2017-11-08Gränby11Ryyti02Rw
Foto; Keimo Ryyti, Västanfors Stålbyggnader.

 

Kontakt: Angelica Edvardsson, Enmansföretaget Edvardsson. Tele: 070 3922239