Konstruktion

Mailadress: fornamn.efternamn@vastanfors.se, om inte annat anges.

VIAB_Charkas_6520Rwr Mahmoud Charkas, teknisk chef och certifierad stålbyggnadskonstruktör
CSK- Nordcert
Tele: 0721-828 218
Mail: charkas@vastanfors.se
VIAB_PeterA_3934RW2wr Peter Andersson, konstruktör
Tele: 0223-475 17
VIAB_Erik_Forsberg_9902RRwr Erik Forsberg, konstruktör
Tele: 0223-475 18
VIAB_Emma_7111RRwr Emma Hulander Ziegenhagen, konstruktör
Tele: 0223- 475 10
Mail: emma.ziegenhagen@vastanfors.se
Joakim Ryyti, konstruktör.
Tele: 0223-475 07