Försäljning

Mailadress: fornamn.efternamn@vastanfors.se, om inte annat anges.

Patrik Nord Carlisle, försäljningschef
Tele: 0223-475 13/ 070-222 01 04
Mail: patrik.n.carlisle@vastanfors.se
Viab_Isak-Bjorlestrand_JEQ_0076Rwr300 Isak Björlestrand, säljare, projektledare
Tele: 0223-475 09/ 073-096 27 97
marcuserikssonrw Marcus Eriksson, säljare, projektledare
Tele: 0223-475 23/ 070-360 81 26
VIAB_JanRoger_2333RW2wr Janne Larsson, säljare, projektledare
Tele: 0223-475 06/ 070-240 31 02
Jonas Wisell, säljare, platschef
Tele: 0223-475 02/  070-648 30 09